Công Cụ Nhận Dạng Côn Trùng của Raid®

Nhận diện côn trùng

Bước đầu tiên để diệt côn trùng gây hại là xác định loại côn trùng mà bạn đang đương đầu.

Các loại côn trùng khác nhau cần các cách xử lý khác nhau, vì vậy bạn phải xác định đúng loại côn trùng cần tiêu diệt.

Các loại côn trùng này phù hợp với mô tả của bạn